Besøk Jotne på FSTL’s årskonferanse

Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse, årskonferanse 2017
Tromsø 8. – 10. mai 2017

Vi demonstrerer Enterprise BIM som allerede benyttes av ledende sykehus som St. Olavs Hospital, Trondheim, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg o.a.
Se hvordan arealforvaltning, driftsoppgaver, gjenfinning, sporing, etc. kan realiseres ved bruk av BIM Server og med applikasjoner i eiendomsportal, desktop og håndholdt utstyr. Anbefaler IT sjefer, tekniske sjefer og andre og komme innom for en demonstrasjon og samtale om muligheter.


Mer informasjon her:

http://www.fstl.org/news/fstl-s-aarskonferanse-2017

About Jotne IT

The leader in product data exchange and sharing
Jotne EPM Technology data products have successfully reduced development and product lifecycle costs through the use of intelligent data management in the areas of Defense, Aeronautics, Oil & Gas, Built Environment and Aerospace.

Contact us

Jotne IT AS
Visitor address: Grenseveien 107, 0663 Oslo
Postal address: PB 6629 Etterstad, 0607 Oslo
Contact: Jotne Help Desk
Phone: +47 23 17 17 00
Fax:      +47 23 17 17 01

News

Prev Next

NAFEMS World Congress 2017

June 11-14 2017 https://www.nafems.org/congress/

Digital Innovation Forum 2017

10-11 May 2017 Amsterdam, Netherlands https://dif2017.org/  

Besøk Jotne på FSTL’s årskonferanse

Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse, årskonferanse 2017Tromsø 8. – 10. mai 20...